Databasics

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vragenmodule

De vragenmodule is een kant en klare module die door gebruikers van Databasics kan worden ingezet op de eigen website.

Waarde van een vraag
Waarom is een bezoeker van de website die een vraag stelt waardevol?
- Hij of zij is dermate ge´nteresseerd in een product, dienst of evenement dat er tijd wordt ge´nvesteerd om aan meer informatie te komen
- De persoon in kwestie staat open voor benadering door het bedrijf om ge´nformeerd te worden
- De bezoeker heeft een positief of negatief gevoel bij een product, dienst of evenement.

Waarde van een antwoord
Wanneer is een antwoord voor de ontvanger en verzender waardevol?
- Als het een afdoende antwoord biedt op de gestelde vraag
- Als het op tijd ontvangen wordt
- Als er een relevante marketingboodschap meegestuurd wordt
- Als de ontvanger er een tevreden gevoel aan over houdt.

Achtergrond
Naarmate een evenement, productintroductie of marketingactie dichterbij komt of succesvoller wordt, neemt het aantal vragen dat via e-mail wordt ontvangen snel toe. Juist in die periode ontbreekt het echter vaak aan tijd en mankracht om deze vragen op de juiste wijze te beantwoorden. Een adequate service is echter juist op dat moment noodzakelijk, omdat het tijdig verstrekken van relevante informatie de houding van de bezoeker ten aanzien van het evenement sterk positief of negatief kan beinvloeden.

Databasics - vragenmodule
De Databasics vragenmodule biedt hier een oplossing voor. Een eenvoudig aan te passen formulier dat op uw website wordt geplaatst en waarmee de vragen in een backoffice opgevangen worden. De vragenmodule kan binnen een dag kant en klaar draaien op uw website.

Meerdere merken of evenementen
Indien uw bedrijf meerdere merken of evenementen heeft, kunt u eenvoudig al uw inkomende e-mails beheren via ÚÚn log-in.

Testen
Als u wilt zien hoe de vragenafhandeling werkt, klikt u dan op Contact met databasics aan de linkerkant van de pagina. Hiermee krijgt u een indruk hoe de vragenmodule in de praktijk werkt voor uw bezoekers. Tevens kunt u via dit formulier een testaccount aanvragen om te kijken of de vragenmodule ook voor u een oplossing kan bieden.

Kosten
Voor ieder evenement of merk waarvoor u de vragenmodule inzet, bedraagt de prijs voor het gebruiksrecht van de vragenmodule Ç 150,- per jaar (exclusief BTW). Bij meerdere evenementen of merken gelden kortingstarieven.